Zastosowanie pooperacyjnej radiochemioterapii u chorych na raka żołądka.

Leczenie skojarzone chorych na raka żołądka – standard Chirurgia jako jedyna i wyłączna metoda leczenia utraciła swoją dominację na rzecz leczenia skojarzonego z radioterapią i chemioterapią. Obecnie w Polsce najczęściej stosuje się okołooperacyjną chemioterapię...