Jak leczyć chorych na wczesnego raka piersi? Rola radioterapii.

Ważnym tematem jest leczenie chorych na wczesnego raka piersi. Trochę statystyki w 2019 rozpoznano raka piersi u 19 620 kobiet – czyli ogromny problem zdrowotny. Na szczęście dzięki rozpowszechnieniu mammografii oraz badania ultrasonograficznego a...