Czy można zastosować radioterapię u chorych na raka wątroby?

Czasami w leczeniu chorych na nowotwory złośliwe dochodzimy do bariery wyczerpania dostępnych metod terapii. Może to wynikać z ich faktycznego braku, lub niedostępności do nowych leków czy technologii w danym kraju (niektóre z leków...